Informační systém Altus Vario

Jedná se o variabilní podnikový informační systém určený středním, velkým i malým firmám. Řídí všechny potřebné firemní agendy od nákupu a prodeje zboží přes řízení výroby a služeb až po vedení účetnictví, mezd a personalistiky. Provoz tohoto systému v prostředí AC CLOUD znamená nižší počáteční náklady, ale také méně následných starostí se správou hw infrastruktury.

Všechny moduly systému Altus Vario úzce spolupracují, ale každý z nich může být používán i samostatně. Každý uživatel má možnost vybrat si pouze ty moduly, které potřebuje, a sestavit si z nich systém, který odpovídá přesně jeho potřebám. Všechny moduly mají důležité společné funkce, které zajišťují dokonalou konzistenci různých součástí systému. Modulární systém Altus Vario poskytuje společné rozhraní pro Adresář, Doklady a Katalog produktů. Mezi další společné modulární funkce patří správa uživatelů, přístupových práv, tisku, nastavení systému, hledání údajů ve všech agendách, úkoly a mnoho dalších. Unikátní vlastností je systém úkolů. Během práce s kterýmkoli modulem můžete zapisovat sobě nebo kolegům poznámky do seznamu „co je třeba udělat“.

Každý z modulů umožňuje založit neomezený počet knih dokladů. Každá kniha má vlastní číselnou řadu. V knize můžete vystavit libovolný druh dokladu (relevantní pro danou agendu) nebo máte možnost knihu omezit na určitý doklad. Každý si tak může zvolit vlastní systém organizace dokladů. Společné rozhraní pro všechny doklady dokáže zobrazit libovolný doklad v jiném modulu, než ve kterém vznikl. Ke každému dokladu lze zobrazit přehled souvisejících dokladů. Všechny doklady je možné vést ve dvou měnách současně, takže máte okamžitý přehled o částkách v korunách i cizí měně. Částky se automaticky přepočítávají oběma směry podle zadaného kurzu nebo podle modulu Kurzovní lístek.

Altus software je česká softwarová společnost s dvacetiletými zkušenostmi na poli informačních systémů. Software Altus Vario a Altus Portal využívá více než 2 000 zákazníků. Vývoj produktů je podpořen několika certifikáty prokazujícími kvalitu poskytovaných služeb – certifikátem kvality ISO 9001 a specializací Microsoft Silver Development Partner.