Agendy dle individuálních potřeb

V prostředí AC CLOUD také nabízíme provoz dalších aplikačních agend či informačních systémů vašeho IT na základě individuálních potřeb. V rámci poradenských služeb nalezneme optimální cestu, které agendy provozovat lokálně a u kterých uvažovat o provozu v rámci prostředí AC CLOUD.

V případě, že v prostředí AC CLOUD uvažujete provozovat vybrané infrastrukturní či aplikační částí svého IT, je určitě k úvaze, probrat všechny vaše potřeby a zamyslet se, kde a jak je efektivní provozovat další agendy. Další agendy přemístěné do prostředí AC CLOUD získávají mimo jiné výhody propojení s adresářovými službami, jednotným přihlašováním uživatelů a řešení dalších individuálních potřeb.

Pro ověření způsobilosti provozu vaší uvažované aplikační agendy v prostředí AC CLOUD je potřeba provést sadu nezbytných kroků a testů.

Kontaktujte nás a upřesněte své potřeby a zájmy.