Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky AutoCont pro poskytování služeb AC CLOUD

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále Podmínky) stanovují pravidla mezi Poskytovatelem služeb AC CLOUD a Zákazníkem těchto Služeb.

V přílohách uvádíme podmínky pro zákazníky z České i Slovenské republiky.