Aktuality

Notifikační portál pro služby AC CLOUD

Vývojový tým AC CLOUD připravil novinku v podobě Notifikačního portálu. Slouží pro e-mailové a SMS upozornění na plánované výpadky spojené s údržbou služeb, ale i při nenadálých provozních situacích. Dále je zde také prezentován aktuální provozní stav jednotlivých služeb AC CLOUD. Každý zákazník má možnost kdykoliv editovat kontaktní údaje svých zaměstnanců, kteří mají dostávat jednotlivé automatické notifikace (formou e-mailu nebo SMS). Výhodou je také možnost nastavit i kontaktní osoby partnerů (správci informačních systému, administrátoři apod.), kteří participují při správě zákaznických služeb.

Více Notifikační portál

Navýšení kapacity schránek služby Firemní e-mail na 5 GB

V rámci zkvalitnění prostředí AC CLOUD a služby Firemní e-mail, jsme přistoupili k navýšení kapacity e-mailových schránek z 1 GB na 5 GB za stávajících cenových podmínek. Navýšení kapacity proběhlo pro naše stávající zákazníky automaticky a od 1.11.2016 se již nabízí nová kapacita 5 GB na schránku. V dané službě je celková kapacita zákazníka daná součtem schránek s touto základní kapacitou – konkrétní určení velikosti schránky si pak zvolí zákazník sám, takže někteří uživatelé mohou disponovat menší a někteří větší kapacitou schránky.

Více Firemní e-mail

Šifrování v rámci služby Firemní e-mail

V rámci prostředí AC CLOUD je k dispozici i vlastní certifikační autorita, kde si uživatel samoobslužně vygeneruje certifikát – jednoduše, kdykoliv bude chtít. Následně certifikát naimportuje a může svoji emailovou komunikaci podepisovat a šifrovat. Za přidanou vlastnost zákazník neplatí nic navíc. V prostředí AC CLOUD je tedy pro zabezpečenou e-mailovou komunikaci firmy vše připraveno, není potřeba nic instalovat či konfigurovat.

Více Firemní e-mail

Video propagace služeb prostředí AC CLOUD

Pro názorné vysvětlení přínosů a služeb prostředí AC CLOUD jsme připravili několik animovaných videopříběhů, zkuste se inspirovat.

Více AC Cloud - video